euPrevent PROFILE, a work in progress
10 December 2021

In de komende jaren willen we veel werk verzetten om het probleem van eenzaamheid bij ouderen binnen de Euregio Maas-Rijn aan te pakken. Onze ambitie is groot!

Binnen het PROFILE-project staan drie actiepunten centraal: 1) het bevorderen van intergenerationele uitwisseling, 2) het vergroten van bewustwording van professionals en burgers, en 3) het ontwikkelen van richtlijnen en best practices.

In deze eerste fase focussen we op het verzamelen en bundelen van kennis die er in de verschillende regio’s over het thema eenzaamheid bij ouderen reeds aanwezig is. We werken ook aan een literatuurstudie over eenzaamheid.

Er bestaat al heel wat. Het is niet de bedoeling om dubbel werk te leveren. Dankzij onze grensoverschrijdende samenwerking willen we het verschil maken door te verbinden en hetgeen al bestaat te versterken. In deze voorbereidende fase leggen we de basis om later te komen tot de ontwikkeling van richtlijnen en trainingen over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen.  We willen ook graag audiovisueel materiaal ontwikkelen om mensen bewust te maken van het thema. Daarnaast leggen we momenteel contact met lokale theatermakers om te komen tot een blauwdruk voor een theaterstuk rond eenzaamheid.

In alles wat we doen willen we verschillende doelgroepen betrekken,  waaronder kwetsbare en oudere mensen die het risico lopen eenzaam te worden, plaatselijke overheidsinstanties, professionals, vrijwilligers, sociale en maatschappelijke verenigingen voor ouderen, en het algemene publiek.

We hopen ieder van jullie te inspireren en verwonderen.