euPrevent is nu een geassocieerd partner van het GALA-project (Gezondheidsregio Aken Innovatief Leren en Werken)!
26 March 2024

Het GALA-project heeft als doel tools en modellen te ontwikkelen voor werkplekontwerp en competentiemanagement, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen in de regio Aken, en deze duurzaam te verspreiden. De focus ligt op vier hoofdthema’s: “Mens-Machine Interactie”, “Gezond Werken”, “Digitale Samenwerking”, en “Wendbaarheid/Innovatie”. Om de resultaten te verankeren wordt binnen het project een “Region Aachen Living Lab Initiative” opgezet:  https://gala-regioninnovativ.de/

We zijn blij om onze betrokkenheid als Associated Partner aan te kondigen, die het duurzaamheidsinitiatief “Healthcare Work Space” van het GALA-project ondersteunt en bijdraagt aan de grensoverschrijdende overdracht van innovatieve concepten. Houd onze website in de gaten voor updates over de samenwerking!