Een nieuwe partner in het euPrevent-netwerk – Caritasverband Euskirchen
23 February 2023

Grensoverschrijdende samenwerking houdt niet op na een project. Het Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen weet hoe belangrijk het is om een dergelijke samenwerking op een gestructureerde manier voort te zetten en heeft daarom besloten een officiële partner van het euPrevent-netwerk te worden.

Caritas is de grootste welzijnsorganisatie in Duitsland, en Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen vertegenwoordigt de Caritas op het niveau van het districtsdekenaat. Het biedt ondersteuning aan mensen die zich in moeilijke situaties bevinden of sociaal achtergesteld zijn.

Na actieve deelname aan het euPrevent-project Social Norms Approach gericht op verslavingsproblematiek, dat in 2022 eindigde, besloot Caritasverband Euskirchen een stap voorwaarts te zetten in de euregionale samenwerking door een samenwerkingsovereenkomst met euPrevent te ondertekenen.

Wij verwelkomen onze nieuwe partner van harte en kijken uit naar onze versterkte samenwerking.