Derde burgertop in het kader van het project euPrevent COVID-19
16 June 2021

Een derde burgertop in het kader van het project euPrevent COVID-19 vond plaats op 12 juni.

Hoewel ook zij zwaar werden getroffen door de pandemie, hadden de Luikenaars, in vergelijking met de ervaringen van de burgers uit Aken en Maastricht, minder problemen toen de grensoverschrijdende activiteit werd verboden of beperkt. Dit komt waarschijnlijk omdat hun leven meer gecentreerd is rond de Franstalige regio. Wat voor de Luikenaars een grotere uitdaging vormt, is niet de fysieke grens van een land, maar de taalkwestie.  De meeste Luikenaars zien zichzelf als burgers van “Europa” en daarom vroegen ze om meer solidariteit op EU-niveau voor gecoördineerde acties om COVID-19 aan te pakken. De meeste Luikenaars toonden niet alleen veel respect voor de gezondheidswerkers en de professionals, ze hadden ook het volste vertrouwen in hun dokters. Wanneer het op moeilijke beslissingen zoals vaccinatie aankomt, vertrouwen zij volledig op de adviezen van hun huisartsen. De manier waarop zij door de overheid over vaccinatie werden geïnformeerd, was echter zo uiteenlopend dat de mensen het verwarrend vonden.

De volgende burgertop zal op 19 juni digitaal plaatsvinden. Voor meer informatie over het project en verwante burgertoppen, zie de website: https://euprevent.eu/nl/summits-covid/.

Speciale dank aan onze Franstalige moderatoren die de burgers in kleine groepen hebben opgevangen om diepgaande discussies te voeren, waaronder de stafleden van de Universiteit van Luik, en enkele meertalige gezondheidswerkers uit Maastricht.