De jeugd heeft de toekomst
11 May 2005

‘De jeugd heeft de toekomst!’

“Wij, preventieambassadeurs van de preventiemaand mei 2005 in de Euregio Maas-Rijn, verklaren dat we preventie van risicogedrag en de verdere samenwerkingintenties en – initiatieven van de projectpartners een warm hart toedragen en dat we ons zullen inspannen om deze mening bestuurlijk en politiek uit te dragen. Daar waar mogelijk zullen wij de intenties en initiatieven van het samenwerkingsverband ondersteunen.”

 • Mevrouw Odile Wolfs,
  Gedeputeerde Welzijn, Zorg en Cultuur van de provincie Limburg (Nederland)
 • Herr Jürgen Roters,
  Regierungspresident von der Bezirksregierung Köln (Deutschland)
 • Mevrouw Sonja Claes,
  Gedeputeerde van Welzijn en Gezondheid van de provincie Limburg (België)
 • Herr Bernd Gentges,
  Vize-Ministerpräsident der Deutschsprachige Gemeinschaft (Belgien)

Verklaring Preventieambassadeurs