Colofon

Verklaring

Deze website is primair bedoeld om informatie beschikbaar te stellen. Daarom is geen bovenmatige aandacht besteed aan optische aspecten. Deze pagina is getest met de meest gebruikte internetbrowsers (Chrome, Safari, IE, Firefox). Mocht u om de website te openen van een ander programma gebruik maken, dan verzoeken wij u er begrip voor te hebben dat de betreffende pagina’s niet optimaal worden weergegeven. Voor de beste weergave dient u uw beeldscherm in te stellen op een resolutie van minimaal 1200 pixels breed. Bij problemen, vragen, tips, suggesties of kritiek kunt u zich per e-mail wenden tot: vanderzanden@euprevent.eu

Deze website is samengesteld voor: euPrevent, INTERREG IV-Project in de Euregio Maas-Rijn.

Contact

Brigitte van der Zanden
Tel.: + 31 6 36062039
Email: info@euprevent.eu

Stichting euPrevent | EMR
Postbus 2022
NL 6160 HA Geleen
Nederland

Design en realisatie

eyetractive
Tel.: + 31 46 870 0026
Email: info@eyetractive.nl

Heerstraat-Centrum 131
6171 HV Stein
Nederland

Privacybescherming en auteursrechten

De op de homepage van euPrevent-MRSA geplaatste informatie is eigendom van het Euregio-project euPrevent (hieronder auteur genoemd) of de persoon, die de betreffende informatie heeft gepubliceerd. Gebruik en doorgifte van de inhoud, in welke vorm dan ook, door derden is principieel verboden. Onvoorwaardelijk gebruik van de inhoud is slechts toegestaan met toestemming van de betreffende eigenaar en onder bronvermelding.

Alle merknamen en beeldmerken, die op de website van euPrevent-MRSA worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, vallen zonder beperking onder de bepalingen van het ter zake van kracht zijnde merkenrecht en het auteursrecht van de betreffende geregistreerde eigenaren. Uit het pure feit dat beeldmerken worden weergegeven mag niet worden geconcludeerd dat de beeldmerken niet worden beschermd door rechten van derden!
Het copyright voor het euPrevent-logo en van gepubliceerde objecten, die de auteur zelf heeft voortgebracht, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische weergaves, logo’s, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet geoorloofd.

Links naar externe sites

Met de uitspraak van 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg bepaald dat men door middel van het plaatsen van een link in voorkomende gevallen mede verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de pagina, waarnaar de link verwijst. Dit kan slechts worden uitgesloten wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. Wij hebben op onze website links geplaatst, die naar andere internetpagina’s verwijzen. Voor al deze links geldt: wij wijzen er met nadruk op dat wij geen enkele invloed hebben gehad op de vormgeving en de inhoud van de pagina’s, waarnaar de links op de homepage verwijzen. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de volledige inhoud van alle pagina’s, waarnaar de links op onze homepage verwijzen, en verklaren wij dat de inhoud van de internetpagina’s, waarnaar de links op onze homepage verwijzen, niet aan ons is toe te rekenen. Deze verklaring geldt voor alle links die op onze homepage zijn geplaatst.