Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen: focus op infectieziekten
7 March 2024

Om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken, kwamen de partners van het euPrevent-netwerk gespecialiseerd in infectieziekten bijeen bij de GGD in Heerlen (Nederland).

Het doel van de bijeenkomst was het verkennen van de huidige uitdagingen op dit gebied en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven in de Euregio.

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was de uitbreiding van de Euregionale Gezondheidsatlas (EHA) van de Euregio Maas-Rijn (EMR) naar de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN). Ondanks de moeilijkheden en uitdagingen, zoals de complexiteit van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en de selectiecriteria voor het opnemen van gegevens over infectieziekten, is de groep vastbesloten om deze uitdaging aan te gaan.

Een ander onderwerp was de vraag hoe klimaatverandering de verspreiding en kenmerken van infectieziekten beïnvloedt. Aangezien besmettelijke ziekten zich snel over de grenzen heen kunnen verspreiden, erkenden de partners de noodzaak om een systeem voor grensoverschrijdende samenwerking op te zetten om de verspreiding van ziekten effectief te controleren en te voorkomen. De noodzaak van snelle en efficiënte communicatieprocessen werd benadrukt om tijdige reacties te garanderen.

Een ander onderwerp was het effect van klimaatverandering op de transmissieroutes en kenmerken van infectieziekten.

Terugkijkend op de ervaringen tijdens de pandemie benadrukte de groep hoe belangrijk het is dat de bevolking informatie uit de media begrijpt en beoordeelt. Ze benadrukten hoe schadelijk verkeerde informatie kan zijn, niet alleen voor het opsporen van ziekten, maar ook voor vaccinatie-inspanningen, en wezen op de noodzaak om het bewustzijn en de voorlichting van het publiek te vergroten.

De discussies tijdens de bijeenkomst legden de basis voor nauwere samenwerking in de toekomst. Aangezien infectieziekten blijven veranderen, betekent deze gezamenlijke inspanning een vooruitgang in de richting van een sterkere en meer geharmoniseerde aanpak in de grensregio.