Het tweede euPrevent – EDUCAP – Congres

Antibiotic Stewardship in de EMR

3 september 2014

Het tweede euPrevent – EDUCAP – Congres

 

Antibiotic Stewardship in de EMR

3 september 2014

 

Wij willen u van harte uitnodigingen voor het tweede euPrevent – EDUCAP – congres welke plaatsvindt op de 03.09 .2014 te Vaals (NL).

Het thema van dit congres is de „ Antibiotic Stewardship in de EMR “.

Gerenommeerde experts uit Nederland, België en Duitsland zullen spreken over de strategie ë n v oor de omzetting van een antibiotica management in Nederland, België en Duitsland. Na elke presentatie heeft u de mogelijkheid om vragen te stelle n aan de spreker. Na afloop wordt iedereen de gelegenheid geboden om te discussiëren over dit thema. De voertaal gedurende het congres zal Engels zijn.

Alle medewerkers uit de gezondheidszorg alsook burgers van de EMR die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn welkom. Het congres vindt plaats tussen 13.00 uur en 17.00 uur in Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in Vaals , nabij het Drielandenpunt.

De inschrijfkosten bedragen 30, – € , incl. catering.
Het event is kostenloos voor leden van Partner – organisaties van de stichting euPrevent.
De inschrijfkosten voor medewerkers van euPrevent Relatie – organisaties bedragen 15, – €.

Programma

13.00

Welkom
Dr. Karl-Heinz Feldhoff
13.15 Antibiotic Stewardship in Duitsland
PD Dr. Wiltrud Kalka-Moll
13.45 Disussie
14.00 Antibiotic Stewardship in Nederland
Dr. Dirk Posthouwer
14.30 Discussie
14.45 Pauze
15.15 Antibiotic Stewardship in Belgie
Dr. Koen Magerman
15.45 Discussie
16.00 Verwachting patienten inzake antibiotica management in de EMR
Drs. Brigitte van der Zanden
16.30 Discussie + Borrel