Health Price NRW 2012
December 15, 2012

This Information is only available in Dutch.

Binnen de programmalijn euPrevent-MRSA werd afgelopen jaren het project EurSafety Healthnet EMR uitgevoerd. Dit was onderdeel van een groot Duits-Nederlands grensproject EurSafety Healthnet, welke de gezondheidsprijs 2012 van de duitse deelstaat NRW heeft gekregen.

euPrevent-MRSA houdt zich binnen de Euregio Maas-Rijn bezig met het verbeteren van de levenskwaliteit van haar burgers. Met name door verbetering van de patiëntveiligheid en door infectieziektebestrijding. De afgelopen jaren heeft de euPrevent|EMR dit gedaan middels een grensoverschrijdend samenwerkingsproject genaamd ‘EurSafety Healthnet EMR’. Dit project maakte onderdeel uit van een groot project langs de gehele Nederlandse Duitse grens ‘EurSaftey Healthnet’ genaamd. Op 5 december heeft de deelstaat NRW ‘eurSafety Healthnet’ beloond met de Gezondheidsprijs NRW 2012! Deze prijs is voor hoogwaardige en innovatieve initiatieven ter preventie van infecties met multiresistente ziekteverwekkers.

EurSafety Healthnet zet zich in om de resistente bacterie MRSA te bestrijden. In de Euregio Maas-Rijn zijn hiervoor verschillende maatregelen genomen, voornamelijk ter harmonisatie van antibioticabeleid. Zo hebben diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen een euregionaal kwaliteitskeurmerk ontvangen met betrekking tot infectieziektebestrijding en patiëntveiligheid. Burgers kunnen zo nagaan of hun ziekenhuis of verpleeghuis voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria die door dit project is vastgesteld.

Wilt u meer weten, bekijk dan deze link: http://www.mgepa.nrw.de/ministerium/presse/videos/20121205_gesundheitspreis_2012/index.php