News

August 31, 2018 Vacancy at euPrevent: Project worker euregional cooperation

This position has been filled. The Foundation euPrevent | EMR is looking for a new enthusiastic project worker for cross-border projects. euPrevent is a foundation in the Euregion Meuse-Rhine (NL, DE, BE) working on cross-border public health. Our goal and the goal of our partners is to improve the quality of life of citizens in the [...]

August 22, 2018 Euregionale kennis om Limburg gezonder te maken

This information is only available in Dutch. Limburg (NL) kan wat leren van haar buren om de achterstanden in deze provincie weg te werken qua gezondheid en arbeidsdeelname. In de grensregio bestaan immers dezelfde problemen. Er komt daarom een Limburgs/Duits/Belgisch- netwerk van alle betrokken instanties en overheden. De Provincie Limburg (NL) steekt ruim anderhalve ton in dit project [...]

 

August 16, 2018 ‘Senior Friendly Communities’ example for Europe

WHO selects unique project in Euregio Meuse-Rhine as ‘best practice’ The World Health Organisation (WHO) is so impressed by ‘Senior Friendly Communities’ that it has labelled the cross-border project for seniors in the Euregio Meuse-Rhine as a "Best Practice" for Europe. In this project, 9 Euroregional partners and 31 municipalities in the Euregio Meuse-Rhine work [...]

 

August 13, 2018 Partner euPrevent stelt zich voor: GGD Zuid Limburg (NL)

This information is only available in Dutch. Aandacht voor publieke gezondheid De GGD zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de aanvullende taken die door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten aan de GGD Zuid Limburg zijn opgedragen. In de regio Zuid-Limburg wonen ongeveer 600.000 mensen. Voor alle inwoners in de [...]

Programme

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •