Partner euPrevent stelt zich voor: GGD Zuid Limburg (NL)
13 August 2018

Diese Information ist nur in Niederländisch verfügbar.

Aandacht voor publieke gezondheid

De GGD zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de aanvullende taken die door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten aan de GGD Zuid Limburg zijn opgedragen.

In de regio Zuid-Limburg wonen ongeveer 600.000 mensen.
Voor alle inwoners in de regio voert de GGD diensten uit op het gebied van:

 • Infectieziektebestrijding
 • Seksuele gezondheid
 • Hygiëne en inspectie
 • Medische milieukunde
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Publieke gezondheid

Deze taken worden betaald door de gemeenten en zijn, anders dan de premie gefinancierde zorg, bedoeld om de algemene gezondheid van alle burgers te verbeteren en om ziekte te voorkomen.

GGD Zuid Limburg is een zogenaamde brede GGD en ook verantwoordelijk voor:

 • Regionale ambulance voorziening
 • Sociaal medische advisering
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg
 • Veilig Thuis
 • Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
 • Forensische geneeskunde

Preventie in Zuid Limburg

Zuid-Limburg heeft een gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen, we zetten daarom sterk in op preventie. Dat is onze kracht. Onze activiteiten zijn gericht op het versterken van kennis en het adviseren van gemeenten bij het maken van gezondheidsbeleid; beleid dat burgers in staat stelt de juiste keuzes te maken. Die keuzes proberen we te vertalen in alle beleidsdomeinen binnen de gemeenten (Health in All Policies); zoals gezonde leefomgeving, gezond opgroeien voor de jeugd, toegankelijke zorg. Ook verbinden we beleidsterreinen, gebaseerd op onderzoek, waarvan we weten dat zij een belangrijke rol spelen in het verkleinen van de gezondheidsachterstanden zoals; arbeid, onderwijs, zorg.

Samenwerken in Zuid Limburg en de Euregio Maas-Rijn (EMR)

Bij de GGD werken 600 medewerkers. We investeren veel in kennis en scholing. Op het gebied van samenwerking werken we intensief samen met partnerorganisaties zoals zorginstellingen, het onderwijs en de universiteit. De GGD en de Universiteit Maastricht werken samen binnen de Academische werkplaats. Een bundeling van wetenschappelijke expertise en constante zoektocht naar nieuwe inzichten om het preventiebeleid te versterken.

De geografische ligging nodigt uit tot intensieve samenwerking met partners in het buitenland. De samenwerking in de Euregio Maas-Rijn (EMR) is duidelijk zichtbaar met een actieve partnerrol in de Stichting euPrevent | EMR. Namens de GGD maakt Fons Bovens, directeur van de GGD Zuid Limburg, deel uit van het stichtingsbestuur euPrevent. Er wordt regelmatig met diverse internationale partners samengewerkt in grensoverschrijdende projecten.