Diese Information ist nur in Niederländisch verfügbar.

Workshop ‚Preventie in de Euregio‘

30 juni 2004, Gouvernement te Maastricht

Deelnemers

Op woensdag 30 juni 2004 namen ruim 95 personen uit de verschillende Euregio-gebieden deel aan de workshop ‚Preventie in de Euregio‘. Het deelnemersveld was zeer gevarieerd: preventiemedewerkers, ambtenaren, politiemedewerkers, Euregiomedewerkers, medewerkers van schoolgerealeerde instellingen, enz.

België: 25 deelnemers (waaronder 23 deelnemers van de Duitstalige Gemeenschap)
Nederland: 22 deelnemers
Duitsland: 37 deelnemers

Presentaties

Na een voorstelling van  het project door de projectmanager dhr. Houben, werden de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten gepresenteerd door respectievelijk dhr. Ziemer en mevr. van der Zanden. Prof. De Ruyver van de Gentse Universiteit benadrukte tijdens zijn presentatie het belang van grensoverschrijdende samenwerking inzake preventie. In de namiddag bewees Mr. Som, burgemeester van Kerkrade dat grensoverschrijdende samenwerking nuttig is.

Wat heeft de workshop opgeleverd voor het project en hoe gaat het verder?

Het eerste doel van de workshop was onderling kennis te maken met de verschillende disciplines en structuren van preventie in de Euregio-gebieden. Dit is immers een noodzaak voor het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking. Verder is de workshop de eerste aanzet geweest tot het tot stand komen van een euregionaal netwerk, wat in de toekomst ook thematisch zijn vervolg zal krijgen. In eerste instantie onder regie van het project Risicogedrag Adolescenten waarna met behulp van de partners en geïnteresseerden dit netwerk ingebed moet zijn in de bestaande netwerkstructuren. Het daadwerkelijk uitvoeren van preventie activiteiten zal hiertoe een goede stap zijn.
Het tweede doel van de workshop betrof de beleidsaanbevelingen in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. De projectgroep heeft inzicht gekregen in de (on)mogelijkheden om euregionaal te gaan samenwerken en dit heeft geleid tot een nadere uitwerking van de beleidsaanbevelingen om grensoverschrijdende structurele samenwerking te kunnen bereiken.