Euregionale kennis om Limburg gezonder te maken
22 August 2018

Cette information est seulement disponible en néerlandais.

Limburg (NL) kan wat leren van haar buren om de achterstanden in deze provincie weg te werken qua gezondheid en arbeidsdeelname. In de grensregio bestaan immers dezelfde problemen. Er komt daarom een Limburgs/Duits/Belgisch- netwerk van alle betrokken instanties en overheden.

De Provincie Limburg (NL) steekt ruim anderhalve ton in dit project van de stichting euPrevent | EMR, die grensoverschrijdende samenwerking in het vaandel heeft staan. Daarom gaat directeur Brigitte van der Zanden van euPrevent | EMR de komende twee jaar kennis ophalen die er in de grensregio op dit gebied is. Zij gaat vooral aan de slag om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende instanties aan weerszijden van de grens te verbeteren. Limburg staat voor dezelfde gezondheidsuitdagingen als de haar omringende landen en regio’s. Dat  blijkt ook uit de conclusies getrokken uit het rapport “Op zoek naar de Euregiofactor”. Van der Zanden zal op basis van dit rapport een actieplan uitwerken voor het provinciebestuur. Het project loopt tot 1 januari 2020.

Gedeputeerde Van Rijnsbergen (Werk en Welzijn) legt uit: “Het is een logische stap om de gehele Euregio Maas-Rijn (EMR) te betrekken bij het verbeteren van de gezondheidssituatie.”

Het initiatief past volgens haar precies in het beleid van de Provincie om Limburgers gezonder en vitaler te maken. Want Limburgers zijn nu in vergelijking met de rest van Nederland relatief minder gezond en vitaal en ook minder inzetbaar voor werk. De zogeheten Sociale Agenda Limburg moet daar de komende jaren een trendbreuk in realiseren. De Provincie Limburg is sinds 2015 aan de slag als eerste Positief Gezonde Provincie van Nederland. De Euregionale Kennismakelaar gaat deze beweging en het concept van Positieve Gezondheid ook euregionaal onder de aandacht brengen.