Stichting euPrevent|EMR

Om het netwerk optimaal te ondersteunen is in 2010 de Stichting euPrevent|EMR opgericht.

Stichtingsbestuur

Vanwege het euregionale uitgangspunt van de stichting euPrevent | EMR bestaat het stichtingsbestuur uit personen afkomstig uit de gehele Euregio Maas-Rijn. De bestuursleden hebben goede kennis van de gezondheidsthema’s die in de programma’s bij euPrevent zijn ondergebracht. Ook hebben zij invloed in het werkveld. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. Karl-Heinz Feldhoff (DE), voorzitter
  • Dhr. Nanne de Vries, Vice decaan Faculty of Health Medicine and Life sciences, UM (NL), secretaris
  • Dhr. Fons Bovens, Directeur GGD Zuid Limburg (NL), penningmeester
  • Dhr. Hanno Kehren, Voorzitter regio Aachen (DE)
  • Dhr. Antonios Antoniadis, Minister regering Oost België (BE)
  • Mevr. Katty Firquet, Gedeputeerde provincie Luik (BE)
  • Mevr. Elfriede Riesinger, Directeur NÖGUS (AT)
  • Mevr. Sara Reekmans, Vertegenwoordiger Vlaanderen (BE)

Ondersteuningsbureau

De medewerkers van het ondersteuningsbureau van euPrevent faciliteren de partners binnen de programma’s en actuele activiteiten en zorgen voor de duurzame borging van de producten.

Het ondersteuningsbureau bestaat uit volgende personen:

  • Mevr. Brigitte van der Zanden, directeur
  • Dhr. Paul Mevis, adviseur financiën en controle

De Stichting euPrevent | EMR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50357468. De naam euPrevent en het beeldmerk zijn geregistreerd en beschermd in de Europese unie.