Financiers Project YES

Het project ‘YES’ is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van:

  • Interreg V-A EMR
  • eigen middelen partners